Home | Logopedie Rooi | Praktijk Moeskops & van Hoof
     


Stemproblemen
Kinderen kunnen hees zijn of schor. Dit komt vaak door overbelasting of stemmisbruik zoals schreeuwen. Kinderen kunnen ook pijn ervaren. De logopedist geeft adviezen over het stemgebruik en doet oefeningen

Spraak
Kinderen kunnen slissen. Ze spreken dan bv. met de tong tussen de tanden. Dit kan veroorzaakt zijn door langdurig speengebruik of duimzuigen . De mondspieren kunnen slap zijn. Soms spreken kinderen onduidelijk of nasaal bv. door een gehemeltespleet.
De logopedist doet spelenderwijs oefeningen om de verstaanbaarheid te verbeteren.

Taalontwikkeling en gehoor
Wanneer een kind niet of weinig spreekt en/of niet begrijpt wat er gezegd wordt kan de logopedist met onderzoeken vaststellen of er een achterstand is in de taalontwikkeling. Er kunnen oefeningen worden gedaan op het gebied van taalbegrip, woordenschat, zinsbouw en fonologische ontwikkeling. De ouders wordt geleerd hoe ze thuis het beste de spraak- en taalontwikkeling kunnen stimuleren.
Een belangrijke voorwaarde voor een goede taalontwikkeling is een goed gehoor. Soms hoort een kind goed maar heeft het moeite met auditieve functies zoals het onderscheiden van klanken, auditieve synthese en auditief geheugen.
Soms is de vertraging in de taalontwikkeling kenmerk van een algehele ontwikkelingsachterstand.


Dyslexie
Al voordat de diagnose dyslexie gesteld is kan een logopedist al veel ondersteuning bieden bij risicokinderen. In groep 2 al kunnen deze kinderen voorschottraining krijgen zodat ze beter beslagen ten ijs aan groep 3 beginnen. Vaak zijn deze kinderen al bekend bij de logopedist vanwege taalproblematiek. Ook erfelijke aanleg is een belangrijke voorspellende factor voor dyslexie.

Afwijkende mondgewoonten
Mondgewoonten zoals duim-, speen-, vinger- of lipzuigen en open mondgedrag en verkeerd slikken kunnen schadelijke gevolgen hebben zoals o.a. onduidelijk spreken, slissen, afwijkende gebitsstand, middenoorproblemen of verkoudheden. De logopedist helpt om deze gedragingen af te leren.

Stotteren
Tijdens de taalontwikkeling is er vaak een periode dat kinderen niet vloeiend spreken. Meestal hebben ze er geen last van. Als u zich als ouder zorgen maakt kan de logopedist u advies geven. Door vroeg in te grijpen kunnen problemen voorkomen worden.
Bij oudere kinderen kan het stotteren geautomatiseerd zijn. De logopedist biedt dan oefeningen en technieken aan om de communicatie gemakkelijker te maken.

Voor meer informatie: www.logopedie.nl


Adres

Eerschotsestraat 37
5491 AA, Sint-Oedenrode
0413-472566
info@logopedierooi.nl

Klik hier voor een Routebeschrijving


   Eerschotsestraat 37 te Sint-Oedenrode           |              Colofon           |              info@logopedierooi.nl